( موعظه ) از پُری روح تا قوت روح القدس ۰۷.۰۲.۲۰۱۶

منتشر شده در
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elamaliv/public_html/wp-content/themes/ichurch/utility/sermon.php on line 39
توسط رزيتا زرگری

( موعظه کوتاه) هرگاه هديه ای ميگيری بدان که خدا به تو ميگويد دوستت دارد

منتشر شده در خرداد ۱۶, ۱۷۳۴توسط کشيش سيامک زرگری

مسح خدا،پری روح خدا (روح‌القدس) ۰۹.۰۹.۲۰۱۲

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

ارث من در مسیح چیست ؟۱۵.۱۰.۲۰۱۲

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری