( موعظه ) پسر خدا ، انسان شد تا ۳ تا کليد مرگ ، گورو جهنم را از شيطان پس بگيرد ۲۴.۰۷.۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید